Leveringsmogelijkheden

LEVERING EN ANDERE EXTRA KOSTEN

Wanneer u uw bestelling op onze website plaatst, worden de leveringskosten en eventuele extra kosten op onze website aan u weergegeven.

WANNEER WE DE PRODUCTEN LEVEREN

Tijdens de bestelprocedure houden we u op de hoogte over de levering van de producten aan u. Tenzij u voor een specifieke leveringsdatum kiest, geven we u in eerste instantie een geschatte leveringsdatum wanneer we uw bestelling accepteren en nemen contact met u op om die schatting aan te passen wanneer de producten al gereed zijn voor levering. Tenzij we een andere datum overeenkomen, is de leveringsdatum tussen 3-5 werkdagen na de dag waarop we de bestelling hebben geaccepteerd. Als we de producten niet binnen 3-5 werkdagen vanaf de datum waarop we de bestelling hebben geaccepteerd kunnen leveren, laten we u dit weten en, tenzij u ermee instemt om de leveringstijd te verlengen, kunt u het contract beëindigen en betalen we alle kosten die u voor de niet geleverde producten hebt betaald volledig terug.

WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERTRAGINGEN WAAR WIJ GEEN CONTROLE OP HEBBEN.

Als levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waar wij geen invloed op hebben, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en nemen we alle redelijke stappen om de impact van de vertraging zo klein mogelijk te houden. Mocht dit het geval zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die door de gebeurtenis zijn veroorzaakt, maar, indien vertraging aanzienlijk dreigt uit te lopen, kunt u contact met ons opnemen en het contract beëindigen. In dat geval ontvangt u een terugbetaling van de producten die u hebt betaald maar die niet zijn geleverd. Voorbeelden van gebeurtenissen waar wij geen invloed op hebben zijn force majeure, overstromingen, droogte of andere natuurrampen, uitbreken van een virus, ziekte of andere ernstige aandoeningen, terroristische aanslagen, instorting van gebouwen, brand of ontploffingen, arbeids- of vakbondconflicten, stakingen of industriële acties of niet leveren door onze leveranciers (waar dergelijke leveranciers geen deel uitmaken van onze groep van bedrijven).

INDIEN U NIET THUIS BENT WANNEER HET PRODUCT WORDT GELEVERD.

Als er op uw adres niemand aanwezig is om de levering aan te nemen, laten we uw producten op een veilige door u aangewezen plaats achter of, op uw verzoek, leveren we ze af bij een buur. Als u geen veilige plaats hebt opgegeven of niet hebt aangegeven de producten bij een buur af te geven, zullen we proberen om uw producten op de meest voor de hand liggende veilige plaats achter te laten.